STEROWNIKI HUNTER

WŁAŚCIWOŚCI ZAAWANSOWANE

Pobierz specyfikację w formacie .pdf

STEROWNIKI ZASILANE BATERYJNIE

sterowniki zasilane bateryjnie

STEROWNIKI DO OGRODÓW PRZYDOMOWYCH

sterowniki do ogrodów przydomowych

STEROWNIKI PRZEMYSŁOWE

sterowniki przemysłowe

STEROWANIE ZDALNE

sterowanie zdalne

FUNKCJE OSZCZĘDNOŚCI WODY

PRACA CYKLICZNA I WSIĄKANIE

Jest to wodooszczędna funkcja, która umożliwia użytkownikowi określenie maksymalnego czasu pracy dla indywidualnych sekcji, a następnie minimalnego czasu nasiąkania, tak aby zapobiec spływowi ze zboczy lub gleb nasyconych. Operator może wprowadzić dowolny czas pracy, a sterownik automatycznie podzieli go na cykle umożliwiające wchłanianie wody w okresach nasiąkania. Funkcje te można regulować według indywidualnej sekcji w przypadku wyjątkowych warunków glebowych i lokalnych.

LICZNIK CAŁKOWITEGO CZASU PRACY

Funkcja służy do sumowania wszystkich czasów pracy oraz obliczania całkowitego czasu trwania programu i wyświetlania na ekranie całkowitego czasu cyklu nawadniania. Informacja taka może być wykorzystana do określenia pory dnia, w czasie której nawadnianie zostanie zakończone.

MONITOROWANIE PRZEPŁYWU W CZASIE RZECZYWISTYM

Funkcja ta umożliwia podłączenie przepływomierza w celu określenia wysokiego lub niskiego przepływu oraz automatycznego reagowania na alarmy. Sterownik zbiera informacje na temat typowych przepływów dla każdej sekcji nawadniania, a następnie monitoruje wydajność podczas automatycznego nawadniania. W przypadku wykrycia nieprawidłowych przepływów sterownik może zidentyfikować wadliwą sekcję i wyłączyć ją. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności monitorowania przepływu wymagany jest montaż zaworu głównego. Sumy przepływów są także rejestrowane w pamięci sterownika w celu weryfikacji zużycia wody w układzie.

WBUDOWANE FUNKCJE CZUJNIKA SOLAR SYNC

Sterownik Pro-C posiada wbudowany czujnik sterujący Solar Sync, dzięki czemu każdy sterownik Pro-C można z łatwością ulepszyć do inteligentnego sterownika pracującego na podstawie danych pogodowych. Czujnik Solar Sync firmy Hunter jest inteligentnym urządzeniem, które uzyskało oznaczenie EPA WaterSense®. Oblicza ono wartość ewapotranspiracji (ET) i dostosowuje sterowniki Hunter na podstawie lokalnych warunków klimatycznych, co skutkuje znacznymi oszczędnościami wody. Czujnik otrzymał wiele międzynarodowych certyfikatów w dziedzinie oszczędności wody.

OPÓŹNIONA AKTUALIZACJA CZUJNIKA SOLAR SYNC

Funkcja Solar Sync Delay (opóźniona aktualizacja czujnika Solar Sync) służy do określania liczby dni zanim czujnik przeprowadzi automatyczną aktualizację pogodową. Umożliwia to ustawienie okresu czasu, w którym regulacja nie będzie przeprowadzana, co jest szczególnie istotne przy nowych nasadzeniach lub w trakcie przeprowadzania nasadzeń, gdyż użytkownik nie musi stale wracać na nawadniany teren w celu włączania w czujniku Solar Sync funkcji oszczędzania wody.

KOREKTA SEZONOWA: GLOBALNA, MIESIĘCZNA, PRZEPROWADZANA PRZEZ CZUJNIK SOLAR SYNC

Ta funkcja umożliwia szybką regulację czasu pracy nawadniania z wykorzystaniem skali procentowej. W szczycie sezonu wartość korekty sezonowej powinna być ustawiona na 100%. Jeśli ze względu na warunki pogodowe zapotrzebowanie na wodę jest mniejsze, należy wprowadzić odpowiednią wartość procentową (np. 50%), aby zmniejszyć czas pracy sekcji, bez konieczności modyfikowania czasu pracy poszczególnych sekcji w programie.

Globalna: Wprowadzana wartość korekty sezonowej używana jest przez wszystkie programy.

Miesięczna: Umożliwia użytkownikowi wprowadzenie wartości regulacji sezonowej dla każdego miesiąca. Jest to przeprowadzane przez automatyczną zmianę zaprogramowanej wartości korekty sezonowej pierwszego dnia każdego miesiąca.

Przeprowadzana przez czujnik SOLAR SYNC: SOLAR SYNC ET automatycznie wprowadza zmiany na podstawie lokalnych pomiarów pogodowych.

PROGRAMOWALNE DEKODERY

Dzięki funkcji programowania w terenie użytkownik nie musi wprowadzać już do dekodera rozbudowanych numerów seryjnych oraz w przypadku wymiany sterownika nie musi tracić czasu na przeprogramowanie dekodera. W celu uproszczenia tej procedury każdy dekoder posiada zaprogramowane numery sekcji (zaworu). Dekodery mogą zostać przeprogramowane w dowolnym momencie, o ile zajdzie taka konieczność.

AUTOMATYCZNA OCHRONA PRZED ZWARCIEM

Automatyczna ochrona przed zwarciem jest funkcją dostępną we wszystkich sterownikach zasilanych prądem zmiennym. Ta funkcja automatycznie wykrywa usterki w układzie elektrycznym, które są najczęściej powodowane przez problemy z okablowaniem. Sekcje, w których wystąpiło zwarcie zostają pominięte, dzięki czemu możliwe jest kontynuowanie nawadniania przez nieuszkodzone sekcje. Brak bezpieczników, które mogłyby ulec przepaleniu oraz wyłączników awaryjnych powoduje, że niemożliwe jest całkowite zatrzymanie systemu nawadniania.

QUICKCHECK™

Funkcja QuickCheck pozwala na szybkie diagnozowanie problemów związanych z okablowaniem. Po wykryciu zwarcia QuickCheck wyświetla na ekranie komunikat ”ERR” oraz numer sekcji, w której nastąpiło zwarcie.

GRUPY SEKCJI URUCHAMIANYCH RÓWNOLEGLE

Funkcja sekcji uruchamianych równolegle umożliwia jednoczesne uruchamianie grupy sekcji w danym programie. Umożliwia to konsolidację dużych systemów w mniejszą liczbę wymagających programowania elementów oraz regulację przepływu w instalacjach o dużej mocy.

PROGRAMOWALNOŚĆ CZUJNIKA

Ta funkcja pozwala określić, który program lub sekcje mają zostać wyłączone w odpowiedzi na alarm danego czujnika. Umożliwia to dalszą pracę sekcji lub programów w trybie automatycznym, niezależnie od czujnika.

FUNKCJA „OPÓŹNIENIE W URUCHAMIANIU KOLEJNYCH SEKCJI”

Funkcja opóźnienia w uruchamianiu kolejnych sekcji umożliwia ustawienie opóźnienia gdy sterownik uruchamia kolejne sekcje. Opóźnienie może wynosić od kilku sekund (co daje czas na zamknięcie wolno zamykających się zaworów) do znacznie dłuższego czasu (umożliwiając uzupełnienie lub ładowanie zbiorników ciśnieniowych) w zależności od potrzeb użytkownika.

FUNKCJA „DNI BEZ NAWADNIANIA”

Dzień (dni) można z wyprzedzeniem zaprogramować jako dzień nieaktywny (Off), dzięki czemu proces nawadniania nie zostanie przeprowadzony niezależnie od harmonogramu przerw w nawadnianiu. Przykładowo: jeśli w sobotę przeprowadzane jest koszenie trawy, możliwe jest zaprogramowanie tego dnia jako dnia bez nawadniania (Off).

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA PRZY PROGRAMOWANIU

Użytkownik może wybrać jeden z sześciu języków programowania sterowników. Dostępne języki: angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki i portugalski.

STEROWNIKI TABELA PORÓWNAWCZA

SPECYFIKACJA ECO LOGIC X-CORE PRO-C® PCC I-CORE® ACC XC-HYBRID NODE WVS
LICZBA SEKCJI 4, 6 2, 4, 6, 8 4 do 16 6, 12 6 do42
Do 48 z dekoderami
6 do 42
Do 99 z dekoderami
6, 12 1, 2, 4, 6 1, 2, 4
RODZAJ* Stały Stały Modułowy Stały Modułowy Modułowy Stały Stały Stały
LICZBA PROGRAMÓW 2 3 3 3 4 6 3 3
LICZBA CZASÓW ROZPOCZĘCIA PROGRAMU 4 4 4 4 8 (16 dla programu D) 10 4 4
MAKS. LICZBA JEDNOCZEŚNIE URUCHOMIONYCH PROGRAMÓW 2 6
GWARANCJA 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 5 lat 5 lat 2 lata 2 lata 2 lata
WŁAŚCIWOŚCI
TYP OBUDOWY Wewnętrzna obudowa plastikowa Plastikowa
Wewnętrzna
 
Plastikowa
Zewnętrzna
Plastikowa
Wewnętrzna
 
Plastikowa
Zewnętrzna
Plastikowa
Wewnętrzna
 
Plastikowa
Zewnętrzna
Plastikowa / Metalowa
 
Stal nierdzewna
Zewnętrzna
 
Plastikowy
Postument
 
Stal nierdzewna
Postument
Metalowa
Zewnętrzna
 
Stal nierdzewna
Zewnętrzna
 
Plastikowy
Postument
 
Stal nierdzewna
Postument
Plastikowy
Wewnętrzna / Zewnętrzna
 
Stal nierdzewna
Wewnętrzna / Zewnętrzna
Wodood-
porna
Wodood-
porna
SOLAR SYNC® KOMPATYBILNY
CENTRALNY SYSTEM KOMPATYBILNY
STEROWANIE ZDALNE KOMPATYBILNY
PRZEPŁYWOMIERZ KOMPATYBILNY
RAIN-CLIK®
FREEZE-CLIK®
KOMPATYBILNY
ZASILANIE
BATERYJNE
LICZBA WEJŚCIA CZUJNIKÓW 1 1 1 1 2 (Modele plastikowe)
3 (Modele metalowe)
4+ Dedykowane Wejście Przepływu 1 1 1
MAKS. CZASY PRACY SEKCJI (godziny) 4 4 6 6 12 6 4 6 4

* Stały lub modułowy określa możliwość (lub brak możliwości) rozszerzenia liczby sekcji w jednostce podstawowej.

Masz pytania?

Skontaktuj się już teraz!