Elektrozawory

Elektrozawory to jedne z najistotniejszych elementów systemu nawadniającego.

Praktycznie nie zdarza się, aby instalacja nawadniająca wyposażona była w źródło wody, które wystarcza na jednoczesne zasilenie wszystkich zraszaczy w systemie. Wynikiem tego jest dzielenie ogrodu na sekcje. Zadaniem elektrozaworów jest rozdzielanie wody do poszczególnych sekcji w wyznaczonym przez sterownik czasie.

Masz pytania?

Skontaktuj się już teraz!