SYSTEM TBOS-II ZASILANY BATERYJNIE

Wiodący na świecie sterownik zasilany bateryjnie, przeznaczony do obsługi obszarów zieleni miejskiej

Pobierz specyfikację w formacie .pdf

system TBOS
 • Linia sterowników TBOS zasilanych bateryjnie i przeznaczonych do instalacji pod ziemią, umożliwia automatyczne nawadnianie tam, gdzie brakuje zasilania sieciowego.
 • Wytrzymała obudowa, instalacja w studzience zaworowej i separacja nadajnika od modułu sterującego zapobiega wandalizmowi i ingerencji w programy.
 • Wodoodporna obudowa o stopniu ochrony IP-68 zapewnia niezawodne działanie pod wodą i chroni poczynione inwestycje.
 • Moduły sterowania TBOS i TBOS-II posiadają obecnie możliwość podłączenia do platformy systemu centralnego sterowania IQ Cloud Platform.

TRZY SYSTEMY W JEDNYM: TRANSMISJA W PODCZERWIENI

Wystarczy zaprogramować nadajnik polowy TBOS-II tak, jak dowolny inny sterownik marki Rain Bird. Następnie należy przesłać program przez łącze podczerwone do modułu sterowania TBOS lub TBOS-II.
sterownik do instalacji podziemnych

TRANSMISJA RADIOWA

Koncepcja jest taka sama. Jedyna różnica polega na transmisji programu drogą radiową. Każdy moduł sterowania TBOS lub TBOS-II jest wyposażony w moduł radiowy TBOS-II Radio Adaptor, a transmisja odbywa się drogą radiową. Wersja radiowa została opracowana jako system odporny na wandalizm poprzez uniemożliwienie wandalom odnalezienia miejsca, w którym znajdują się sterowniki czy zawory. Transmisja lub nadzór programów nawadniania może się odbywać bez otwierania studzienki zaworowej.
Czy istnieje możliwość zwiększenia odległości?
Pomiędzy nadajnikiem polowym i modułem radiowym można umieścić jeden przekaźnik radiowy TBOS, zwiększając tym samym zasięg transmisji radiowej. Przekaźnik radiowy TBOS powiela odebrany sygnał przenosząc informację poza zasięg radiowego nadajnika polowego.

TRANSMISJA ZDALNA

NOWY System TBOS-II umożliwia zdalne centralne sterowanie modułami sterowania (TBOS lub TBOS-II) z wykorzystaniem komunikacji radiowej (w paśmie nielicencjonowanym ISM).
Wymagany jest jedynie Satelita IQ (ESP-LXD lub ESP-LXME), wyposażony w moduł radiowy Master IQ TBOS. Własną sieć można zbudować wykorzystując moduły radiowe IQ TBOS Master oraz do 15 przekaźników radiowych TBOS.
Po scentralizowaniu z wykorzystaniem platformy IQ, moduły sterowania TBOS mogą zyskać dodatkową funkcjonalność, a także dostęp do funkcji pomiaru przepływu oferowanych przez IQ.
Platforma IQ Cloud to pierwszy modularny system centralnego sterowania, umożliwiający centralizację, w tym samym oprogramowaniu, tradycyjnie połączonych przewodowo sterowników 24V (ESP-LXME), sterowników dekoderów (ESP-LXD) i sterowników zasilanych bateryjnie (TBOS lub TBOS-II).

system sterowania nawadnianiem
oszczędność wody
TBOS-II oferuje szeroki wachlarz cykli nawadniania, a także korekt sezonowych w odniesieniu do miesiąca lub programu, zapewniając większą
oszczędność wody i przestrzeganie miejskich ograniczeń w zakresie nawadniania.

TRANSMITER POLOWY TBOS-II

Nowy model, nowe funkcje i, przede wszystkim, większa wygoda użytkowania!

transmiter polowy
 • NOWY nadajnik polowy TBOS-II posiada nowy interfejs użytkownika dostępny w 8 językach.
 • Dzięki pełnej wstecznej kompatybilności, możliwy jest nadzór nowych modułów sterujących TBOS-II, jak równiez ich starszych wersji.
 • NOWA funkcja: W przypadku gotowości do centralizacji systemu, nadajnik polowy TBOS-II staje się narzędziem umożliwiającym konfigurację systemu.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Kompatybilność ze starszymi modelami
  • Całkowita kompatybilność ze starszymi modelami – współpraca w standardowym trybie podczerwieni z całą gamą sterowników TBOS firmy Rain Bird, wyprodukowanych od 1999 roku.
  • Współpraca w trybie radiowym z modułami sterowania TBOS-II oraz modułami sterowania TBOS, wyposażonymi w moduł radiowy TBOS-II.
 • Nadajnik polowy radiowy i na podczerwień
  • Jeden nadajnik polowy TBOS-II może zaprogramować nieograniczoną liczbę modułów sterowania TBOS-II i/lub TBOS.
  • Programy można transmitować przez łącze w podczerwieni lub radiowo.
 • Łatwość programowania
  • Nowy interfejs użytkownika z rozwijanym menu i bezpośrednim dostępem do okna głównego dla ułatwionej obsługi.
  • Interfejs użytkownika dostępny w 8 językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, niemieckim, włoskim, tureckim i greckim.
  • Bardzo wszechstronny tryb nawadniania ręcznego.
  • Wbudowany identyfikator z możliwością zmiany nazwy (można dostosować nazwę nadajnika polowego, modułu sterowania i stacji).
  • W nadajniku polowym można zapisać do 3 szablonów programów w celu ułatwienia procesu programowania.
 • Odporność na wandalizm i niezawodność
  • Brak konieczności otwierania studzienki zaworowej w trybie pracy radiowej.
  • Możliwość transmisji informacji drogą radiową nawet wtedy, gdy moduł znajduje się pod wodą.

FUNKCJE PROGRAMOWANIA

programowanie sterowników
 • Wyświetlacz w systemie 24- lub 12-godzinnym.
 • Wskaźnik niskiego stanu baterii ostrzegający o problemie z bateriami w nadajniku polowym TBOS-II, module sterowania TBOS-II lub module radiowym TBOS-II.
 • Możliwość wykasowania programu nawadniania w module sterowania (pojedynczego lub wszystkich).
 • Możliwość podglądu programu nawadniania.
 • Podstawowa funkcjonalność programowania obejmuje 3 niezależne programy A, B i C, każdy z 8 czasami startu w danym dniu.
 • Stacje mogą być przypisane do kilku programów z różnymi czasami trwania nawadniania.
 • Czas trwania nawadniania wynosi od 1 minuty do 12 godzin, z przyrostem 1-minutowym.
 • Niezależna praca stacji umożliwia sekwencję czasów startu (z funkcją kolejkowania w razie nałożenia).
 • Korekta na poziomie programu i globalna miesięczna korekta sezonowa; 0% do 300% (z przyrostem 1%).
 • Pięć trybów cyklicznych (cykl indywidualny, parzysty, nieparzysty-31, cykliczny) do wyboru w programie w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności i zgodności z ograniczeniami w zakresie nawadniania.
 • Opóźnienie w przypadku deszczu od 1 do 14 dni (nawet w przypadku połączenia w podczerwieni z modułem sterowania TBOS).
 • Zawór główny i czujnik deszczu mogą być przypisane do każdej stacji indywidualnie (jedynie w przypadku modułu sterowania TBOS-II 2, 4 i 6).
 • 3 programy zapasowe TBOS można zapisać w module sterowania TBOS-II lub module radiowym TBOS-II i przywrócić je ręcznie lub automatycznie.
 • Wymiana baterii nie skutkuje utratą programu nawadniania (połączenie FT jest wymagane jedynie w celu ustawienia prawidłowej daty i godziny).

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Nadajnik polowy jest wymagany w celu odnalezienia, nazwania i zaprogramowania modułu sterowania oraz znakowania radiowego.
 • Monochromatyczny wyświetlacz LCD z podświetleniem (128×54 pikseli).
 • Pakiet baterii z możliwością ładowania (NiMH 750mAh 2,4V) + złącze typu Jack.
 • Kabel modułu podczerwieni z możliwością odłączenia.
 • Wewnętrzna antena radiowa.
 • Temperatura pracy: -10° do +65°C.
 • Klasa szczelności IP44: zabezpieczenie w przypadku wystawienia na działanie wody.
 • Rozwijane menu z bezpośrednim dostępem do ekranu głównego.
 • Kompatybilność komunikacyjna w podczerwieni i drogą radiową z obecnymi modułami sterowania TBOS i TBOS-II, o ile zostały one wyposażone w moduł radiowy TBOS-II.
 • Nadajnik polowy jest wymagany do odnalezienia, nazwania i skonfigurowania przekaźników radiowych w terenie oraz znakowania radiowego w przypadku centralizacji systemu z wykorzystaniem IQ.

WYMIARY

Wysokość: 16,0 cm
Szerokość: 7,0 cm
Głębokość: 3,0 cm
Ciężar: 250 g

MODEL

TBOS-II Transmiter polowy.

TBOS™ MODUŁ STEROWANIA

ZASTOSOWANIA

Moduł sterowania TBOSTM/TBOS-II™ wraz z cewką impulsową TBOS™ zapewnia automatyczne nawadnianie w miejscach pozbawionych źródeł zasilania elektrycznego. Idealny do zastosowania w przypadku szerokiego wachlarza aplikacji trawiastych: ronda, odizolowane ogrody, obszary zielone
wokół dróg i autostrad, systemy mikrozraszania, szklarnie, zawory główne, itp.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Stosowany do otwierania i zamykania zaworów wyposażonych w cewkę impulsową TBOS™.
 • Działa z wykorzystaniem tylko jednej baterii alkalicznej 9V o wysokiej jakości (Varta lub równorzędna) typu 6AM6 (standard międzynarodowy) lub 6LR61 (standard europejski). Bateria nie znajduje się w zestawie.
 • Odporny na wilgotność i trudne warunki – klasa szczelności IP68: 100% wodoszczelność i całkowita zanurzalnosc.
 • Uszczelniona komora baterii.
 • Zewnętrzne, zabudowane złącze podczerwieni.
 • 2 szczeliny montażowe.
 • System kopii zapasowej utrzymuje program przez 5 minut podczas wymiany baterii.
 • Na module sterowania można zainstalować przełącznik Włącz/Wyłącz podziemnego urządzenia odcinającego w przypadku wystąpienia deszczu.
 • W przypadku wystąpienia deszczu, aktywny czujnik deszczu natychmiast zatrzymuje nawadnianie.

WYŁĄCZNIE W TBOS-II

 • Brak utraty programu nawadniania po wymianie baterii (połączenie z nadajnikiem polowym jest konieczne wyłącznie w celu ustawienia prawidłowej daty i godziny).
 • W połączeniu z oprogramowaniem IQ, gniazdo czujnika obsługuje czujnik deszczu lub czujnik przepływu.
 • Złącze kablowe zaworu głównego/pompy głównej w 2-, 4- lub 6-stacyjnych modułach sterowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Do programowania wymagany jest transmiter polowy TBOS-II™.
 • Trzy programy: A, B, C.
 • Sekwencyjne działanie stacji w ramach programu.
 • Maksymalna długość przewodu między modułem a cewką TBOS™ wynosi 10 m w przypadku przewodu 0,75 mm².
 • Kompatybilność z modułem radiowym TBOS-II™.
 • Po wyposażeniu w moduł radiowy TBOS-II, moduł sterowania TBOS™ zaoferuje nowe funkcje TBOS-II™.

Masz pytania?

Skontaktuj się już teraz!